Koolitus vabaühendustele „Kuidas asendada asendamatut spetsialisti?“

Kas Sinu organisatsioonis on asendamatuid inimesi? Tunned, et tahaks puhata, aga tööd pole kellelegi üle anda? Kui jah, siis on see koolitus Sinu jaoks!

Koolitus vabaühendustele „Kuidas asendada asendamatut spetsialisti?“

Aitame Sul võtta aja maha ja panna paika plaani juhuks kui tuleb võtmeisikuid asendada. Teeme ülevaate uutest avastustest õppimise valdkonnas ning analüüsime ühiselt erinevate õppimisviiside sobivust organisatsioonis.

Koos otsime vastuseid küsimustele: Mida peab uus inimene oskama? Millised teadmised on üle antavad mentorluse, koolitamise ja dokumentide abil? Mis on organisatsiooni tegevuses erilist, mida tuleb kindlasti säilitada?

Koolituse peamiseks sihtgrupiks on väiksemad vabaühendused, mille tegevus sõltub tugevalt 1-2 inimese ekspertteadmistest.

Koolitused toimuvad 14., 15 ja 29.mail kell 10-17.30 Tallinnas (Koskla 16), täpsem ajakava SIIN.

Koolitusele kandideerimine on lõppenud. Koolitus ja kohvipausid on tasuta, lõunasöögi eest tasuvad osalejad ise.

Koolitusprogrammi viivad läbi pikaajalise vabaühenduste nõustamise ja koolitamise kogemusega Toomas Roolaid ja Aune Lillemets.

Toomasel on koolitajakogemus alates 1998. aastast. Koolituslaboris koolitab ja nõustab ta kolleegide koolitamisega tegevaid eksperte ja spetsialiste. Ühiskondliku tegevusena on Toomas üks vabatahtlike maa- ja merepäästjate katusorganisatsiooni Päästeliidu asutajatest, alates 2014. a. nõukogu liige ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu nõukogu liige ning Avaliku Esinemise Akadeemia üks asutajaid ja nõustajaid.

Aunel on koolitajakogemus alates 2006. aastast, peamised koolitussuunad on olnud sotsiaalne ettevõtlus ja aktiivõppe meetodid. Enamiku oma tööelust on ta olnud kolmandas sektoris, väikeste kõrvalpõigetega ärimaailma. Hetkel on ta tegev Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus ja MTÜ Partnership for Active Learning. Aunele meeldib alati midagi uut juurde õppida. Hetkel köidab teda mängude ja õppimise ühendamise teema ning ta on alati valmis joonistama üritusest visuaalse kokkuvõtte.

NB! Koolitusel saab osaleda kuni 16 inimest, samast organisatsioonist maksimaalselt 2 osalejat. Osalejate valikul lähtume huvilise taustast ja motivatsioonist. Koolitusel osalemise eelduseks on kirjaliku enesehindamise küsimustiku täitmine enne koolitust.

Enne viimast koolituspäeva on 2-nädalane paus, kuhu anname kaasa mõtlemiseks nö koduse ülesande (eeldatav ajapanus 2-3h)

Et nii osalejad kui koolitajad saaksid aru koolitusel õpitust, palume täita enesehindamise küsimustiku (2 korda, enne ja pärast koolitustsükli lõppu, eeldatav ajapanus 1-2h).

Lisaks palume Teil saadud teadmisi oma organisatsioonis tutvustada.

Peale koolitusi on võimalik esitada mõni keerulisem õppimisega seotud probleem oma organisatsioonist. Valime välja 1-2 organisatsiooni, kellega jätkata sügisel individuaalset tööd õpilaborites, et koos leida lahendused. Lisaks koolitustele teeme ka õppematerjale, mis on kättesaadavad kõigile vabaühendustele.

Koolituse toimumist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital läbi projekti  „Vabaühendused suutlikumaks läbi õpioskuste arendamise“.