Koolitus vabaühendustele “Kuidas tagada kiire sisseelamine uutele tulijatele?

Oled tundunud, et liiga palju aega kulub, et uued inimesed sisse elaksid ja oleksid valmis organisatsiooni esindama?

Uute inimeste liitumine on vajalik, aga juhtidele koormav ülesanne. Eelarvet ja projekte on lihtsam juhtida kui teadmiste üleandmist. Lisaks kummitab paljusid küsimus kui palju ja mis teemadel peaks inimesi koolitama? See puudutab nii uusi meeskonnaliikmeid kui ka vabatahtlikke, kel on raske aru saada millega organisatsioon tegeleb ja kuidas nemad saaksid veel panustada ja kaasa mõelda.

Koolituse tulemusel saad oma organisatsiooni viia ettepanekuid ja ideed, mida edaspidi teha, et uute inimeste sisse elamine muuta lihtsamaks. Ikka selleks et Sul kui  juhil oleks väiksem koormus, sisuline üleandmine oleks kvaliteetsem, andmed ja kontaktid ei läheks kaotsi ning uus inimene oleks valmis kiirelt organisatsiooni iseseisvalt esindama.

Aitame sorteerida vajalikud teadmised-oskused ja kogemused ning valida parimad formaadid (koolitus, kirjalik materjal, mentor jne). Teeme ülevaate uutest avastustest õppimise valdkonnas ning analüüsime ühiselt erinevate õppimisviiside sobivust organisatsioonis.

Koolitusele on oodatud eelkõige vabaühenduste juhid (juhatuse liige, tegevjuht, koolitusjuht jne) juba väljakujunenud organisatsioonidest.

Koolitused toimuvad 5.- 6. ja 13. juunil kell 10-17.30 Tallinnas (Koskla 16). Täpsem ajakava on SIIN.

Koolitus ja kohvipausid on tasuta, lõunasöögi eest tasuvad osalejad ise. Koolitusele kandideerimine on lõppenud.

Koolitusprogrammi viivad läbi pikaajalise vabaühenduste nõustamise ja koolitamise kogemusega Toomas Roolaid ja Aune Lillemets.

Toomasel on koolitajakogemus alates 1998. aastast. Koolituslaboris koolitab ja nõustab ta kolleegide koolitamisega tegevaid eksperte ja spetsialiste. Ühiskondliku tegevusena on Toomas üks vabatahtlike maa- ja merepäästjate katusorganisatsiooni Päästeliidu asutajatest, alates 2014. a. nõukogu liige ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu nõukogu liige ning Avaliku Esinemise Akadeemia üks asutajaid ja nõustajaid.

Aunel on koolitajakogemus alates 2006. aastast, peamised koolitussuunad on olnud sotsiaalne ettevõtlus ja aktiivõppe meetodid. Enamiku oma tööelust on ta olnud kolmandas sektoris, väikeste kõrvalpõigetega ärimaailma. Hetkel on ta tegev Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus ja MTÜ Partnership for Active Learning. Aunele meeldib alati midagi uut juurde õppida. Hetkel köidab teda mängude ja õppimise ühendamise teema ning ta on alati valmis joonistama üritusest visuaalse kokkuvõtte.

NB! Koolitusel saab osaleda kuni 16 inimest, samast organisatsioonist maksimaalselt 2 osalejat. Osalejate valikul lähtume huvilise taustast ja motivatsioonist. Koolitusel osalemise eelduseks on kirjaliku enesehindamise küsimustiku täitmine enne koolitust.

Enne viimast koolituspäeva on 2-nädalane paus, kuhu anname kaasa mõtlemiseks nö koduse ülesande (eeldatav ajapanus 2-3h). Et nii osalejad kui koolitajad saaksid aru koolitusel õpitust, palume täita enesehindamise küsimustiku (2 korda, enne ja pärast koolitustsükli lõppu, eeldatav ajapanus 1-2h). Lisaks palume Teil saadud teadmisi oma organisatsioonis tutvustada.

Peale koolitusi on võimalik esitada mõni keerulisem õppimisega seotud probleem oma organisatsioonist. Valime välja 1-2 organisatsiooni, kellega jätkata sügisel individuaalset tööd õpilaborites, et koos leida lahendused. Lisaks koolitustele teeme ka õppematerjale, mis on kättesaadavad kõigile vabaühendustele.
Koolituse toimumist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital läbi projekti  „Vabaühendused suutlikumaks läbi õpioskuste arendamise“.