Takistusrada

Töötuba „Karjäärivalikud kui mõjustamise ja takistuste rada?“

Sihtgrupp: 9.-12. klasside õpilased

Eesmärk: Tõsta huvi karjääriplaneerimise, enda teadvustamise ja eesmärkide seadmise vastu.

Kuidas me KÕIK oleme igapäevaselt mõjustatavad

 1. Kuidas juhivad mõjustajad meie käitumist nii peenelt, et me ei oska mõjustamist kahtlustadagi?
 2. Kuidas kutsutakse esile meie nõusolekut valikute (sh karjäärivalikute) tegemisel?
 3. Millised on peamised ja peidetud mõjustamistaktikad?
 4. Mida või keda saad Sina oma elus mõjutada?

Kuidas enda sügavam tundmine aitab kaasa sõltumatu tahte teadvustamisele ja oma eesmärkide saavutamisele

 1. Kuidas leida oma sügavamad eesmärgid ja missioon elus?
 2. Kuidas mitmekülgne eneseteadlikkus (sh hirmudest) aitab teha karjäärivalikuid?
 3. Kuidas eneseteadlikkus aitab kaitsta mõjustamiskatsete vastu?
 4. Miks panna kirja oma elu juhtmõtted ja eesmärgid?

Töötuba kestab 3 tundi
Optimaalne grupi suurus 16 inimest (max 30 inimest)
Töötoa maksumus 300 €

*Töötuba toetab riikliku õppekava läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemist.

Osalenud noored töötoast:

 • Mulle oli vajalik aru saada, kui tähtis on endale kindlaks jääda
 • Üks põnevamaid “töötubasid” kus olen olnud. Kordagi ei olnud igav. Tegevust jätkus kogu aeg.
 • Hästi korraldatud, ei pidanud ainult kuulama, vaid võis ise ka kaasa tegutseda
 • Väga reaalne, vahepeal ei saanud aru, kas mäng või tõsielu
 • See andis mulle teada, et kuidas on mind mõjutatud, kuidas mina olen mõjutanud ja kuidas ma ise saan edaspidi mõjutada
 • Oli väga põnev ja lõbus kogemus
 • Kõige olulisem oli isikliku missiooni selgus, sest see on asi milles siiamaani kahtlen kõige enam ja milles tahaksin selgust saada.
 • Kui suurteks takistusteks võivad saada hirmud mingile eesmärgile lähenedes
 • Kõige olulisem oli see, et tuleb hakata rohkem end analüüsima.
 • Oluliseks osutus reaalse näitlemisega esile toodud probleem, kas öelda “jah” enda põhimõtete vastu
 • Väga, väga õpetlik ja lahe oli
 • Uus teadmine, mis tegelikult elus toimub! Aitäh!
 • Ootasin midagi muud, aga tuli hoopis parem!

Töötoa ette valmistamist toetasid LEADER programm ja Tartu Linnavalitsus läbi  Tartu Kutsehariduskeskuse Info-ja Karjäärinõustamiskeskuse projekti „Tööle kandideerimine kui takistuste rada?“.