Türgi õppereis

3.-7.detsember 2014 tutvusime sotsiaalse ettevõtlusega Mersinis, Türgis.

Türgis on avalikul sektoril väga suur roll ja kodanikuühendused on sõltuvad avalikust rahast. Seetõttu on seal ka sotsiaalseid ettevõtteid veel vähe ja külastasime ka valdkonnaga seotud organisatsioone.

Adult Education Centre’i tegevust rahastab valitsus, õppijatele on keskuse pakutavad kursused tasuta. Laatadel saavad nad müüa maha kursuse raames valminud tööd. Peale lõpetamist on neil võimalik taotleda ettevõtlustoetust või pikaajalist ilma intressita laenu.uta; korraldatakse laatasid, kus õppijad saavad müüa maha

Agricultural Credit Cooperative annab põllumeestele ilma intressita lühiajalist krediiti (laenu antakse kevadel vajalike tööde rahastamiseks ja peale saagi koristamist maksab põllumees laenu tagasi). Lisaks finantstoetusele toetab ühistu põllumehi ka tehniliste teadmiste-oskustega; väikeses mahus ostavad põllumeeste saadusi kokku ja turundavad ning müüvad edasi.

Advanced Technical School for Women eesmärk on tuua naisi (vanuses 16-60) koduseinte vahelt välja ja kaasata majandusellu. Neile õpetatakse traditsioonilist käsitööd, mis aitab kaasa käsitöötehnikate säilimisele. Koolis on pood ja käiakse ka laatadel, et kursustel valminuid töid müüa, võetakse ka tellimusi. Pool müügitulust saab kool ja pool läheb õpilasele, kes töö tegi. Naiste tööellu toomiseks tegutseb Mersinis ka kohaliku omavalitsuse toel turg, kus kauplejatest naised müügipinna eest renti ei maksa.

Association of Ecological Life Entrepreneurs and Volunteers oli külastatutest ainus täielikult kodanikualgatusel põhinev organisatsioon. Nende poolt lahendatavaks

probleemiks on, et Mersini linn laieneb lähedalasuvate külade ja põllumaade arvelt, apelsinikasvanduste asemele kerkivad uuselamute piirkonnad. Organisatsioon teeb teavitustööd, et külades elavad inimesed ei müüks oma maid kinnisvaraarendajatele ja püüab kaasa aidata sellele, et neil oleks võimalik ära elada enda kasvatatud ökoloogiliselt puhtast toidust. Ettevõtlustulu teenivad nad turundusnõustamise ja ühisturunduse teenustega, mida pakuvad kohalikele põllumeestele.